O nama

Udruženje građana ”Moj Apatin” osnovano je 10. jula 2008. godine u Apatinu, kao nestranačko, nevladino i neprofitno udruženje.

Osnovni cilj za koji se  UG zalaže  je da svojim angažovanjem olakša i omogući sveukupni razvoj i prosperitet opštine Apatin, a posebno u oblastima kulture, ekologije, humanitarnog rada, kao i u svim drugim oblastima koje mogu doprineti poboljšanju života svih građana opštine Apatin.

Radi ostvarenja svojih ciljeva Udruženje uspostavlja kontakte i sarađuje sa drugim sličnim udruženjima.

Organi Udruženja građana „MOJ APATIN“ su Skupština, koju čine svi članovi UG-a, i Upravni odbor, koji se stara o sprovođenju ciljeva Udruženja i sastoji se od devet članova.

Rad Udruženja je javan, i Upravni odbor se stara o redovnom obaveštavanju članstva i javnosti o radu i aktivnostima Udruženja.

Naše dosadašnje aktivnosti su, većinom, bile  humanitarnog karaktera, a pored toga pružili smo i podršku akcijama drugh organizacija. Detalje o svim akcijama mozete pregledati u arhivi akcija, a propraćene su i fotografijama koje možete videti u našoj galeriji.

O nama

Najnovije akcije UG Moj Apatin

Humanitarna utakmica za Gorana - "JEDAN OD NAS"!!!

U organizaciji KK "Apatin" i Udruženja Građana "Moj Apatin" 24.03. održaće se humanitarna košarkaška utakmica

nastavak »

Jedan od nas

Juče je u hali OŠ “Žarko Zrenjanin“ održano revijalno košarkaško veče „Jedan od nas“, sa ciljem p

nastavak »

Izveštaj sa EKV večeri!

7.11 u organizaciji UG "Moj Apatin" i rock caffe-a Bermudski Trougao održano je još jedno veče posvećeno Milanu Mladenoviću i

nastavak »

» Arhiva akcija


Iz galerije

Reklame

Radio

Kulturni Centar

Ribarnica FIS

HUMA

Klub prijatelja